ปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี

ปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี ประโยค 1-2 ถึง ประโยค ป.ธ.9 โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

กองพระบาลีจัดงานปฐมนิเทศเปิดเรียนบาลี มีนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมงานอย่างเนื่องแน่น ขอให้ทุกรูปมีดวงปัญญาสว่างไสว แตกฉานในพระบาลีในคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และสอบผ่านยกชั้นกันทุกๆ ท่านเทอญ

ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานทุกๆ ท่านที่จะได้ช่วยกันสร้างบุญใหญ่โดยการสร้างศาสนทายาทเยาว์วัยให้เติบใหญ่เป็นกำลังสำคัญให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองสืบต่อไป สาธุๆๆ

Cr. ไลน์ พระมหาสุธรรม สุรตโน, ดร.ฯ


620604-เปิดเรียนบาลี10
620604-เปิดเรียนบาลี11
620604-เปิดเรียนบาลี12
620604-เปิดเรียนบาลี13
620604-เปิดเรียนบาลี14
620604-เปิดเรียนบาลี15
620604-เปิดเรียนบาลี16
620604-เปิดเรียนบาลี1
620604-เปิดเรียนบาลี2
620604-เปิดเรียนบาลี3
620604-เปิดเรียนบาลี4
620604-เปิดเรียนบาลี5
620604-เปิดเรียนบาลี6
620604-เปิดเรียนบาลี7
620604-เปิดเรียนบาลี8
620604-เปิดเรียนบาลี9

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search