วันแม่และวันสามเณรอินเตอร์

12 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักพระปริยัติธรรม ได้จัดงานงานวันแม่และวันสามเณรอินเตอร์ขึ้น

สามเณรได้ให้พร 5 ภาษา 5 อันดับที่สหประชาชาติใช้ ท่านได้แสดงทักษะด้านภาษาต่างๆ มีจีน อังกฤษเป็นต้นได้อย่างประทับใจ และกล่าวถึงพระคุณแม่ผ่านทางการพูดสุนทรพจน์ เรียงความ โคลง กลอน และภาพวาดสี-ขาวดำอย่างซาบซึ้ง มีพิธีมอบทุนการศึกษาให้สามเณรเรียนดี รางวัลสุนทรพจน์ แต่งกลอน วาดภาพประกวดในวันแม่ และทุนการศึกษาพร้อมกระเป๋าเดินทางแด่นักศึกษา star of peace รุ่น 3 ที่จะเดินทางไปศึกษาต่อที่ปักกิง

ขออนุโมทนากับทีมงานกองภาษาต่างประเทศ ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน คณาจารย์ที่ได้สอนและถวามความรู้ให้กับเหล่าสามเณรน้อย และเจ้าภาพญาติโยมที่ร่วมถวายทุนการศึกษาและให้กำลังกับสามเณรที่ท่านจะเติบใหญ่เป็นกำลังพระศาสนาสืบต่อไป สาธุๆๆ


timeline 25610813 073658
timeline 25610813 073700
timeline 25610813 073702
timeline 25610813 073703
timeline 25610813 073704
timeline 25610813 073706
timeline 25610813 073707
timeline 25610813 073709
timeline 25610813 073711
timeline 25610813 073712
timeline 25610813 073714
timeline 25610813 073716
timeline 25610813 073718
timeline 25610813 073719
timeline 25610813 073721
timeline 25610813 073722
timeline 25610813 073725
timeline 25610813 073726
timeline 25610813 074047

© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search