มุทิตา ป.ธ.๙ ทั่วประเทศ วันสมาธิโลก

วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมวันสมาธิโลก มุทิตาเปรียญธรรม 9 ประโยค ปีที่ 31 - มอบทุนสำนักเรียนบาลีดีเด่น 113 แห่ง ทั่วประเทศ

พระมหานพพร ปุญฺญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร  วัดพระธรรมกาย    กล่าวว่า      วานนี้ (5 ส.ค.)  วัดพระธรรมกายจัดกิจกรรมเนื่องในวันสมาธิโลก   ภาคเช้า  สาธุชนสวดมนต์ทำวัตรเช้า     ภาคสาย ปฏิบัติธรรมบูชาข้าวพระ  ถวายภัตตาหารเป็นสังฆทาน  ภาคบ่าย เป็นพิธีอัญเชิญโล่เกียรติยศเข้าสู่ศูนย์กลางพิธี และพิธีมุทิตาสักการะพระภิกษุสามเณรผู้สอบได้เปรียญธรรม  9  ประโยค ประจำปี พ.ศ. 2561 จำนวน 51 รูป  พิธีมอบโล่เกียรติยศและทุนการศึกษา พร้อมอุปกรณ์การเรียนแก่สำนักเรียนบาลีดีเด่น จำนวน 113   แห่งทั่วประเทศ  โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระวิสุทธิวงศาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ที่ปรึกษาแม่กองบาลีสนามหลวง วัดปากน้ำ ภาษีเจริญ เป็นประธาน

จากนั้นเป็นพิธีถวายไทยธรรมแด่คณะสงฆ์ 1,000 กว่าวัดทั่วประเทศ ปีที่ 19 และถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 14 ครั้งที่ 137 ต่อด้วยพิธีมอบกองทุนหนุนแรงใจช่วยครูใต้  ปีที่ 11 ครั้งที่ 102 โดยมีคณะผู้แทนครูจาก 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้เดินทางมารับมอบทุนในครั้งนี้

จากเหตุการณ์ความสูญเสียด้วยระเบิดปรมาณู ที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ.2488 ทำให้ชาวโลกตระหนักถึงภัยอันใหญ่หลวงของสงคราม จึงได้พยายามร่วมมือกันจัดตั้งองค์กรกลางขึ้นมา เพื่อรักษาสันติภาพให้แก่ประชาคมโลก  นั่นคือองค์การสหประชาชาติ     ดังนั้นที่ประชุมขององค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (ยพสล.) ปี พ.ศ.2531 ได้เห็นความสำคัญของการทำสมาธิ จึงเสนอให้วันที่ 6 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันสมาธิโลก ให้ชาวพุทธและชาวโลกทั้งหลายมานั่งสมาธิเพื่อให้เกิดสันติภาพของโลกอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

กิจกรรมงานบุญภาคเช้า เนื่องในวันสมาธิโลกประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot https://photoofdays.blogspot.com/2018/08/blog-post_5.html

กิจกรรมงานบุญภาคบ่าย เนื่องในวันสมาธิโลก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดพระธรรมกาย

ชมภาพชุดที่ Link BlogSpot https://photoofdays.blogspot.com/2018/08/blog-post_93.html

Cr. สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย


004
006
011
014
017
019
021
022
026
027
029
032
037
041
044
045
052
053
054
058
061
062
089
091
092
105
113
120
127

© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search