พ ร ะ ธ ร ร ม ทู ต แ ห่ ง ลุ่ ม แ ม่ น้ำ จู เ จี ย ง

Image

#เสียดายคนตายไม่ได้อ่าน
#ทองตลาดไท ป.ธ.9 เรียบเรียง

7.7 พันล้านคน
คือจำนวนประชากรทั่วโลกในปี 2019
ในจำนวนนี้เป็นคนจีน 1.4 พันล้านคน
จำนวนประชากรจีนนับว่า
เยอะเป็นเบอร์หนึ่งของโลก
แค่มณฑลกวางตุ้ง (Guangdong) มณฑลเดียว
ก็มีประชากรมากถึง 110 ล้านคนแล้ว

.
วัดภาวนาเกาลูน
ศูนย์สาขาของวัดพระธรรมกายแห่งที่ 2
ในเมืองฮ่องกง ซึ่งอยู่ติดกับมณฑลกวางตุ้ง
มีมโนปณิธานที่จะแผยแผ่พระพุทธศาสนา
วิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
ตามดำริของหลวงพ่อธัมมชโย

.
สำหรับประเทศจีน
ในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา
รัฐบาลจีนเองก็ดูจะสนับสนุน
การสร้างเครือข่ายทางศาสนา
ในหลากหลายแง่มุมและหลายแนวทางด้วยซ้ำไป

.
ทั้งสนับสนุนการประชุมวิชาการ
ด้านพุทธศาสนาในระดับนานาชาติ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการศึกษาจีน
ในฐานะส่วนสำคัญ
ในเส้นทางการเผยแผ่พุทธศาสนา
ในทวีปเอเชียผ่านทางเส้นทางสายไหม
และการเดินทางเพื่อศึกษา
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาระหว่างจีน
กับอินเดียจากวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋ว เป็นอาทิ

.
ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงวัดเส้าหลิน
ที่มีจริงในประวัติศาสตร์
และได้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ
อีกแห่งหนึ่งของจีน ณ ปัจจุบันนี้ด้วย

.
วัดภาวนาเกาลูน อยู่ติดมณฑลกวางตุ้ง
อยู่ในพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง
(Pearl River Delta 泛珠三角)
ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีน
(ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่)

.
ผู้เขียนเอง ออกจากประตู
วัดภาวนาเกาลูน
ข้ามจากฮ่องกงไปเสินเจิ้น
นั่งรถไฟความเร็วสูง
ไปทานลิ้นจี่...ที่มณฑลกวางตุ้ง
ใช้เวลาแค่ 2 ชั่วโมงเศษๆ

.
นับว่า สะดวกมากๆ

.
พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชโช
เจ้าอาวาสวัดภาวนาเกาลูน
ผู้มีความสามารถด้านภาษาจีนกวางตุ้ง
ซึ่งเป็นภาษา ที่ประชากรชาวจีน 110 ล้านคน
ในมณฑลกวางตุ้ง
สามารถอ่านออกเขียนได้ พูดได้ ฟังได้

ท่านมีความมุ่งมั่ง
ที่จะสืบสานมโนปณิธานของหลวงพ่อ
ที่จะแผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย
ไปสู่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่

.
ก่อนโรคโควิดระบาด
ท่านจะข้ามไปสอนสมาธิที่มาเก๊า
อาทิตย์ละ 1 ครั้ง
คือวันศุกร์และวันเสาร์ (พักค้างที่นั่น)

.
แม้ในปัจจุบัน โรคโควิดระบาดอยู่
วัดภาวนาเกาลูน
ไม่ได้จัดกิจกรรมบูชาข้าวพระมาแล้ว 2 เดือน

.
ท่านยังคงทำหน้าที่พระธรรมทูต
ใช้ภาษาจีนกวางตุ้งบรรยายธรรมะ
เผยแผ่พระพุทธศาสนา
แก่ชาวฮ่องกงและชาวจีนผ่านโปรแกรมZoom

.
นับว่าเป็นพระธรรมทูต
ที่เราชาวพุทธควรส่งเสริมและสนับสนุน

.
ถามว่า ควรสนับสนุนส่งเสริมเรื่องอะไร ?

.
ขอเปิดอกคุยกันแบบลูกผู้ชาย
พูดกันตรงไปตรงมาเลยว่า

.
ควรสนับสนุนให้ท่านมีวัดเป็นของตัวเอง
โดยไม่ต้องเช่าเขาอยู่อีกต่อไป

.
ให้ท่านมีวัดที่มั่นคง
เพื่อเป็นฐานในการแผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกาย
ไปสู่ชาวจีนแผ่นดินใหญ่
และไปสู่ชาวโลกสืบไป

.
วัดภาวนาเกาลูน
ในปัจจุบันนี้เช่าเขาอยู่
เช่าผ่านมาแล้ว 10ปี
หมดสัญญาเช่าทีไร
ก็หอบข้าวหอบของย้ายวัดไปหาที่อื่น
10 ปีย้ายวัดมาแล้ว 3 ครั้ง
ค่าเช่าวัดที่ต้องเสียไป
ตกเดือนละ 35000 HKD
(ประมาณ147,000บาท)

.
ถ้าเราจะซื้อวัดใหม่
ต้องใช้เงินประมาณ 45 ล้านบาท
(11ล้านเหรียญฮ่องกง)

.
สถานการณ์ ณ ปัจจุบันนี้

.
ถ้าเราขอยืมธนาคาร
จะต้องจ่ายคืนเดือนละ 34000 HKD
(142,800บาท)
เป็นระยะเวลา 10 ปี

.
เรียกได้ว่า พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชโช
นอกจากจะป็นสมภารแล้ว
ยังเป็นหนี้อีกด้วย

.
อิณาทานํ ทุกฺขํ โลเก
การกู้หนี้ยืมสินเป็นทุกข์ในโลก

.
ในเมื่อพระท่านว่า “การกู้หนี้ยืมสินเป็นเป็นความทุกข์”

จะให้ท่านสมภารมีกะจิตกะใจ
ไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้อย่างไร
แค่หาเงินมาจ่ายค่าหนี้และดอกเบี้ย
เส้นเกสาก็หงอกเต็มศรีษะ
หมดเวลาไปครึ่งชีวิตแล้ว

.
ผู้เขียนตั้งใจทำคลิปวีดีโอนี้ขึ้นมา
พร้อมกับใส่คำบรรยายไทย

.
เพื่อให้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายทราบว่า
ยังมีพระธรรมทูต ผู้มีความตั้งใจจะแผยแผ่
พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก
มีตัวตนอยู่จริง ณ ลุ่มแม่น้ำจูเจียง
วัดภาวนาเกาลูนแห่งนี้

.
ผู้เขียนทราบว่า ยังมีคหบดี...ผู้มีจิตศรัทธาจำนวนมาก
ที่ไม่ทราบข่าวบุญนี้

.
จึงใคร่ขอความเอ็นดู...จากชาวโซเชียล

.
ช่วยแชร์ข่าวบุญนี้
ไปให้ถึงหูของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีในประเทศไทย

.
ให้ท่านได้มาช่วยสนับสนุน
เอาทองปูเรียงเคียงกัน
ซื้อวัดภาวนาเกาลูนให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์

.
ขอท่านทานบดี...ผู้หน้าใสใจบุญทั้งหลาย
มาร่วมเป็นจิ๊กซอ...ต่อภาพวัดภาวนาเกาลูนเกิดขึ้น

.
วิเจยยะ ทานัง สุคะตัปปะสัตถัง
การเลือกก่อนให้ทาน เป็นสิ่งที่อันพระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญ

.
ผู้เขียนให้ข้อมูลท่านมาครบหมดแล้ว
ขอท่านจงไตร่ตรองด้วยปัญญา
แล้วเลือกที่จะให้ทานด้วยตัวท่านเอง
สาธุ

-----------------
ทอง ตลาดไท เปรียญ 9 เขียนและเรียบเรียง
-----------------

ธนาคารทหารไทย
บัญชีเลขที่ : 268-2-09527-4
ชื่อบัญชี : PHRAMAHA KIT PUNYATHITIKUN

สอบถาม :
พระมหาภูริวัฒน์ ฌานวิชฺโช ป.ธ.๖
Line ID:purichana

พระมหากิตติ์ ฐิตปุญฺโญ ป.ธ.๖
Line ID: KIT150321

พระมหาอาคม สนฺติชโย ป.ธ.๙
Line ID: xiaonongmin

#สร้างวัดภาวนาเกาลูน #ฮ่องกง
#เขตบริหารพิเศษฮ่องกง #สาธารณรัฐประชาชนจีน
#หลวงพ่อธัมมชโย#เอาทองปูเรียงเคียงกัน
#watbhavanakowloon #hongkong
#九龍法身寺

กดเพื่อรับชมวีดีโอสนทนาธรรมด้วยภาษาจีนกวางตุ้ง (ซับไทย)

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search