Image
Image
Image

ยินดีต้อนรับ สู่ปริยัติดอทคอม

โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ได้จัดให้มีการเรียนการสอน นักธรรม, ธรรมศึกษา, บาลี, บาลีศึกษา, อภิธรรมบัณฑิต,
และอภิธรรมศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร และสาธุชน ผู้ใคร่ต่อการศึกษาทุกท่าน

ปริยัติ

ปริยัติ

มุ่งมั่นศึกษาพุทธวจนะ ซึ่งเป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจัง.
ปฏิบัติ

ปฏิบัติ

น้อมนำหลักธรรม มาประพฤติปฏิบัติ ขัดเกลาตนเอง
ปฏิเวธ

ปฏิเวธ

มีธรรมกายเป็นเป้าหมายของชีวิต เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้ง
เทศนาสั่งสอน

เทศนาสั่งสอน

นำหลักพระธรรมคำสอน ไปแสดงเผยแผ่สู่ใจชาวโลก

พิมานศึกษา

เพื่อความหลุดพ้น

ห้องเรียน > บาลี

ห้องเรียน > ธรรม

ข่าว || กิจกรรม

ปฏิทินการศึกษา

พจนานุกรม ไทย-บาลี

ดาวน์โหลด pdf

ข่าวกิจกรรม & ประชาสัมพันธ์

อัพเดตข่าวกิจกรรม ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และหมู่กุฏิสามเณร

เหตุการณ์ที่จะถึง

กำหนดการกิจกรรมต่างๆ ในสำนักพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

6-7กุมภาพันธ์, 2562

6-7<span>กุมภาพันธ์, 2562

สอบบาลีสนามหลวง ป.ธ. 6 - 7 ปี 2562

  • 13:00 AM - 16:30 PM
  • วัดสามพระยาวรวิหาร
  • เจ้าภาพ: วัดสามพระยา ฯ

สิ่งอำนวยความสะดวก

ปัจจัยทั้ง ๔ ครบถ้วนบริบูรณ์ และยังเป็นปฏิรูปเทส เหมาะแก่การศึกษาและประพฤติปฏิบัติธรรม.

สถานที่สัปปายะ

เป็นธรรมชาติร่มรื่น ไม่หนาวไม่ร้อนเกินไป ไปมาสะดวก

อาหารสัปปายะ

ปัจจัย ๔ บริบูรณ์ทั้ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

บุคคลสัปปายะ

แวดล้อมด้วยเหล่ากัลยาณมิตร และผู้รักในการสร้างบุญบารมี

ธรรมะสัปปายะ

สนับสนุนจนจบการศึกษาในภาคปริยัติธรรม และความรู้ด้านอื่นๆ

ความสำเร็จของเรา

สร้างวีรบุรุษแห่งกองทัพธรรม นั้นคือ พระภิกษุ - สามเณรเปรียญธรรม ผู้ทรงไว้คำสอนพระศาสดา

จบป.ธ.๙ & บ.ศ.๙
0
เป็นมหาเปรียญธรรม
0
ผ่านนักธรรม
0
ผ่านธรรมศึกษา
0

ความสำเร็จ

บุคคลสำคัญที่นำความสำเร็จมาสู่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย

พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย
พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย
(หลวงพ่อธัมมชโย, ครูไม่ใหญ่)
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
(หลวงพ่อทัตตชีโว, ครูไม่เล็ก)
คุณยายจันทร์ ขนนกยูง
คุณยายจันทร์ ขนนกยูง
คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
พม.ดร.สุธรรม สุรตโน
พม.ดร.สุธรรม สุรตโน
อาจารย์ใหญ่ปัจจุบัน
cta-logo

ร่วมสวด ธรรมจักรกัปปวัตนสูตร

สูตรสำเร็จ ทั้งภายนอกและภายใน

Image
Image
Image
Image
© Copyright pariyat.com 2018. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search