กำหนดการสมัครเรียน

เปิดรับสมัครนักเรียนอภิธรรมศึกษาปี 2558 แล้ววันนี้

คุณสมบัติและหลักฐานของผู้สมัคร

  • ทุกเพศทุกวัย ที่มีความสนใจในการศึกษาพระอภิธรรม
  • เขียนใบสมัคร และติดรูปถ่าย ๑-๒ นิ้ว
  • ค่าลงทะเบียน ๓๐๐/๕๐๐ บาท

วิธีการเรียนและวัน/เวลาที่เปิดเรียน

  • สามารถรับหนังสือเรียนตามวัน/เวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนด
  • ตอบคำถามแบบประเมินการเรียน (แบบฝึกหัด) และส่งกลับตามตารางเวลาที่กำหนดส่ง
  • นักเรียนสามารถเข้าเรียนพิเศษได้ในทุกวันอาทิตย์(เว้นวันอาทิตย์ต้นเดือน) เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. และเวลา ๑๒.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง SPD ชั้น ๑ สภาธรรมกายสากล วัดพระธรรมกาย
  • ปฐมนิเทศเปิดเรียน และพิธีมอบใบประกาศนียบัตรในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี (เจ้าหน้าที่จะแจ้งกำหนดการแน่นอน ตอนสมัครแล้ว)
© Copyright pariyat.com 2020. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search