ทำเนียบอภิธรรมบัณฑิต

ทำเนียบอภิธรรมบัณฑิต สำนักเรียนพระอภิธรรม วัดพระธรรมกาย


จบ อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๔๓/๒๕๔๙

         ๑. พระมหาสมเกียรติ  วรยโส

         ๒. นางสาวมนัญญา  ปัทมะสุนทร

         ๓. นางสาวจุฑารัตน์  ติลภัทร

         ๔. นางสาวสยมพร  รังสีสกรณ์

 

จบ อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๔๔/๒๕๕๐

         ๑. นางสาวปิยภรณ์  ตั้งเจริญวัฒนากูร

 

จบ อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๔๗/๒๕๕๓

         ๑. พระมหาชาคริต  ชาครธมฺโม (ลาสิกขา)

         ๒. นางชูจิตต์  ตวงศิริกุลวัฒนา

 

จบ อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๔๘/๒๕๕๔

         ๑. นางวัชรี  ปานเจริญ

 

จบ อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๕๑/๒๕๕๗

         ๑. พระมหาอรรถพล  กุลสิทฺโธ

         ๒. พระมหาธีระชัย  ธีชชโย

         ๓. พระมหาโชคชัย  สิรินฺทชโย

         ๔. พระมหาศุภณัฐ  จนฺทชโย

         ๕. พระวิฑูรย์  อุชุจารี

 

จบ อภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๕๗/๒๕๖๓

          ๑. พระมหาวรวิทย์  วิสุทฺธิชโย

        

ยอดผู้สอบผ่านอภิธรรมบัณฑิต ทุกรุ่น รวม13 รูป/ท่าน

  • พระภิกษุ 8 รูป
  • ฆารวาส 6 ท่าน

 


 

สรุปผลสอบอภิธรรมบัณฑิต - ปัจจุบัน

 
ปี / ภาค 1 จูฬตรี จูฬโท จูฬเอก กถิกะตรี กถิกะโท กถิกะเอก จริยะตรี จริยะโท จริยะเอก รวม
ภาคเรียน
รวม
ทั้งปี
ภาค 2 จูฬตรี จูฬโท จูฬเอก มัชฌิมตรี มัชฌิมโท มัชฌิมเอก มหาตรี มหาโท มหาเอก
2542/1                     47
2542/2 47                 47
2543/1 18 7               25 62
2543/2 19 16 2             37
2544/1 17 19 10 2           48 104
2544/2 18 14 14 10           56
2545/1 9 11 7 17 1         45 88
2545/2 6 5 11 14 7         43
2546/1 26 4 8 13 14 1       66 111
2546/2 7 6 4 11 10 7       45
2547/1 25 6 4 5 12 12 1     65 132
2547/2 46 1   1 7 6 6     67
2548/1       2 5 6 7 1   21 46
2548/2 12 1 1 2 1 4 1 3   25
2549/1 7 4 1 2 1 3 4 5 1 28 55
2549/2 9 6 2 2 2   1 1 4 27
2550/1 10 7 6 2 1 1 3 2 5 37 88
2550/2 34 4 6 2 1 2   1 1 51
2551/1 5 7 2 7 2 1   4 2 30 90
2551/2 40 5 5 6 2 1 1     60
2552/1 5 3 4 7 6 1     1 27 62
2552/2 14   4 8 5 1 1 2   35
2553/1 3     4 4 3 2     16 37
2553/2 5 2     7 4   1 2 21
2554/1 34 6 1 3 4 6 3 1   58 87
2554/2 10 6 4 2 2 3 1   1 29
2555/1 33 12 3 2 3 5 5 3 1 67 168
2555/2 63 14 11 4 2 1 6     101
2556/1 20 10 4 4 1 1 3 5 2 50 137
2556/2 48 14 7 9 1 1 2 5   87
2557/1 1 10 3 2 1   2 2 2 23 61
2557/2 22 4 4   2     1 5 38
2558/1   1 2 4 1 1   1 2 12 58
2558/2 38 3 1 4           46
2559/1 3 5 2 1 3 1       15 60
2559/2 34 4 4 1 2         45
2560/1 23 8   3   3 1     38 107
2560/2 39 15 8 4 1 1   1   69
2561/1 18 28 3 8     3 1   61 77
2561/2 3         16 
2562/1   1 4 3 3     2 2 15 41
2562/2 18         26
รวม                   1718

32320052
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1102
12341
13443
32133615
476680
600826
32320052

Your IP: 34.229.131.158
2023-05-29 02:22
© Copyright pariyat.com 2023. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search