ป.ธ.9 Archive

หนังสือประโยค ป.ธ.๙


ป.ธ.9 Files

คู่มือ ป.ธ.7-9

คู่มือ ป.ธ.7-9

อัพเดตเมื่อ 08 ตุลาคม 2562 Hits 8722

 • คู่มือ ป.ธ. ๗, ๘, ๙ ฉบับสมบูรณ์ (สแกน)
 • สำหรับ: ป.ธ.๗ - ๙
 • ขนาดไฟล์: 53.89 MB
คู่มือวิชาแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.๔-๙

คู่มือวิชาแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.๔-๙

อัพเดตเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 Hits 23925

 • คู่มือวิชาแปลไทยเป็นมคธ และวิชาแต่งไทยเป็นมคธ
 • สำหรับ: ป.ธ.4-9
 • ขนาดไฟล์: 4.06 MB
คู่มือแปลมคธเป็นไทย ป.ธ.๙

คู่มือแปลมคธเป็นไทย ป.ธ.๙

อัพเดตเมื่อ 09 ตุลาคม 2562 Hits 5538

 • ประกอบการเรียน คู่มือ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ.๙ (สแกน)
 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 8.75 MB
ปรมาจารย์นิทัศน์ ๒๕๖๔

ปรมาจารย์นิทัศน์ ๒๕๖๔

อัพเดตเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 Hits 4268

 • ปรมาจารย์นิทัศน์ ๒๕๖๔
 • ขนาดไฟล์: 1.82 MB
มงคลวิเสสกถาปกาสินี

มงคลวิเสสกถาปกาสินี

อัพเดตเมื่อ 31 ธันวาคม 2565 Hits 2095

 • สำนวนตัวอย่างวิชาแต่งไทยเป็นมคธ
 • ขนาดไฟล์: 2.52 MB
รวมเฉลยแต่งไทย หน้า 1-100

รวมเฉลยแต่งไทย หน้า 1-100

อัพเดตเมื่อ 09 ตุลาคม 2562 Hits 5295

 • เฉลยแต่งไทย ป.ธ.9 สำหรับอ่านเล่น
 • ขนาดไฟล์: 590.25 KB
สำนวนแต่งไทยเป็นมคธ สำนักงานแม่กองบาลี

สำนวนแต่งไทยเป็นมคธ สำนักงานแม่กองบาลี

อัพเดตเมื่อ 19 สิงหาคม 2566 Hits 1270

 • สำนวนแต่งไทย ประโยคป.ธ.๙ จนถึงพ.ศ. 2566
 • สำหรับ: นักเรียนประโยค ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 40.04 MB
อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา(ตติโย ภาโค)

อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา(ตติโย ภาโค)

อัพเดตเมื่อ 09 ตุลาคม 2562 Hits 5135

 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 1.96 MB
อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา(ทุติโย ภาโค)

อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา(ทุติโย ภาโค)

อัพเดตเมื่อ 09 ตุลาคม 2562 Hits 4997

 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 2.26 MB
อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา(ปฐโม ภาโค)

อภิธมฺมตฺถวิภาวินิยา(ปฐโม ภาโค)

อัพเดตเมื่อ 09 ตุลาคม 2562 Hits 5000

 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 1.93 MB
อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา

อภิธมฺมตฺถสงฺคหปาลิยา

อัพเดตเมื่อ 09 ตุลาคม 2562 Hits 5235

 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 1.04 MB
อภิธัมมัตถสังคหบาลี

อภิธัมมัตถสังคหบาลี

อัพเดตเมื่อ 09 ตุลาคม 2562 Hits 7002

 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 1.51 MB
แปลยกศัพท์อภิธัมมัตถภาวินี (สำนวนสนามหลวง)

แปลยกศัพท์อภิธัมมัตถภาวินี (สำนวนสนามหลวง)

อัพเดตเมื่อ 15 กุมภาพันธ์ 2564 Hits 5267

 • แปลยกศัพท์อภิธัมมัตถภาวินี (สำนวนสนามหลวง)
 • ขนาดไฟล์: 2.47 MB

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

41517605
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22863
22837
80869
41298524
735908
832722
41517605

Your IP: 125.27.35.205
2024-05-29 19:18
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search