หนังสือค้นคว้าบาลี Archive

หนังสือค้นคว้าเพิ่มเติม


หนังสือค้นคว้าบาลี Files

คัมภีร์วุตโตทัย

คัมภีร์วุตโตทัย

อัพเดตเมื่อ 14 เมษายน 2562 Hits 3897

 • แหล่งกำเนิดคาถา
 • สำหรับ: ป.ธ.๘
 • ขนาดไฟล์: 649.25 KB
คาถาธรรมบท ภาค 1-4

คาถาธรรมบท ภาค 1-4

อัพเดตเมื่อ 03 ตุลาคม 2562 Hits 8631

 • รวมคาถา จากหนังสือธรรมบท ภาค ๑-๔
 • สำหรับ: ประโยค ๑-๒, ป.ธ.๔, ๕
 • ขนาดไฟล์: 950.56 KB
คาถาธรรมบท ภาค 5-8

คาถาธรรมบท ภาค 5-8

อัพเดตเมื่อ 03 ตุลาคม 2562 Hits 11054

 • รวมคาถาธรรมบท ภาค ๕-๘
 • สำหรับ: ป.ธ.๖
 • ขนาดไฟล์: 869.43 KB
คู่มือ ป.ธ.7-9

คู่มือ ป.ธ.7-9

อัพเดตเมื่อ 08 ตุลาคม 2562 Hits 5041

 • คู่มือ ป.ธ. ๗, ๘, ๙ ฉบับสมบูรณ์ (สแกน)
 • สำหรับ: ป.ธ.๗ - ๙
 • ขนาดไฟล์: 53.89 MB
คู่มือวิชาแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.๔-๙

คู่มือวิชาแปลไทยเป็นมคธ ป.ธ.๔-๙

อัพเดตเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 Hits 13296

 • คู่มือวิชาแปลไทยเป็นมคธ และวิชาแต่งไทยเป็นมคธ
 • สำหรับ: ป.ธ.4-9
 • ขนาดไฟล์: 4.06 MB
คู่มือแปลมคธเป็นไทย ป.ธ.๙

คู่มือแปลมคธเป็นไทย ป.ธ.๙

อัพเดตเมื่อ 09 ตุลาคม 2562 Hits 3112

 • ประกอบการเรียน คู่มือ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ.๙ (สแกน)
 • สำหรับ: ป.ธ.๙
 • ขนาดไฟล์: 8.75 MB
ต ปัจจัย

ต ปัจจัย

อัพเดตเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 Hits 4178

 • ต ปัจจัย
 • ขนาดไฟล์: 1.65 MB
พจนานุกรม บาลี-ไทย

พจนานุกรม บาลี-ไทย

อัพเดตเมื่อ 30 กรกฎาคม 2561 Hits 12797

 • พจนานุกรม บาลี-ไทย ฉบับภูมิพโลภิกขุ
 • ขนาดไฟล์: 11.89 MB
พจนานุกรม ศัพท์วิเคราะห์

พจนานุกรม ศัพท์วิเคราะห์

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 6513

 • พจนานุกรม ศัพท์วิเคราะห์
 • ขนาดไฟล์: 8.36 MB
พจนานุกรม ไทย-บาลี

พจนานุกรม ไทย-บาลี

อัพเดตเมื่อ 15 เมษายน 2562 Hits 6070

 • พจนานุกรม ไทย-บาลี
 • ขนาดไฟล์: 175.63 MB
พจนานุกรมกิริยากิตก์บาลี-ไทย

พจนานุกรมกิริยากิตก์บาลี-ไทย

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 9470

 • พจนานุกรมกิริยากิตก์บาลี-ไทย
 • ขนาดไฟล์: 1.12 MB
พจนานุกรมกิริยากิตก์ไทย-บาลี

พจนานุกรมกิริยากิตก์ไทย-บาลี

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 4844

 • พจนานุกรมกิริยากิตก์ไทย-บาลี
 • ขนาดไฟล์: 1.43 MB
พจนานุกรมกิริยาอาขยาต ไทย-บาลี

พจนานุกรมกิริยาอาขยาต ไทย-บาลี

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 7558

 • พจนานุกรมกิริยาอาขยาต ไทย-บาลี
 • ขนาดไฟล์: 1.58 MB
พจนานุกรมกิริยาอาขยาตบาลี-ไทย

พจนานุกรมกิริยาอาขยาตบาลี-ไทย

อัพเดตเมื่อ 04 กรกฎาคม 2561 Hits 5208

 • พจนานุกรมกิริยาอาขยาตบาลี-ไทย
 • ขนาดไฟล์: 1.49 MB
มังคลัตถทีปนี ปริวรรตวิธาน

มังคลัตถทีปนี ปริวรรตวิธาน

อัพเดตเมื่อ 01 ตุลาคม 2562 Hits 4974

 • สูตรมังคลัตถทีปนี ภาค ๑ ปริวรรตวิธาน (สแกน)
 • สำหรับ: ป.ธ.๔
 • ขนาดไฟล์: 56.18 MB
วุตโตทัยแปล

วุตโตทัยแปล

อัพเดตเมื่อ 14 เมษายน 2562 Hits 2935

 • แปลตามวุตโตทยาภินวฎีกา
 • สำหรับ: ป.ธ.๘
 • ขนาดไฟล์: 439.60 KB
[12  >>  

Search

หนังสือบาลีอัพเดตล่าสุด

21336795
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
5437
15944
95262
21095032
37939
610933
21336795

Your IP: 114.119.136.138
2021-12-03 08:09
© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search