4.บาลีไวยากรณ์ (วิภัตติอาขยาต) บทที่ 1-8

เรียบเรียง และดำเนินการสอนโดย พม.ธรรมรงค์ ธมฺมภาณี ป.ธ.9

แนะนำให้นักศึกษา ศึกษาแต่ละบทเรียนแล้ว ปริ้นแบบฝึกหัดออกมา แล้วลองฝึกเขียนฝึกทำ แล้วลองตรวจเองดูนะครับ ซึ่งจะทำให้จำได้ และเกิดความเข้าใจยิ่งๆขึ้นไป (ตัวอย่างประโยคจะช่วยให้เข้าใจวิธีการนำไปใช้มากขึ้น ควรเรียนจากผู้ที่เชี่ยวชาญแล้ว)

  1. บทเรียนอาขยาต บทที่ ๑ วัตตมานา อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดวิภัตติอาขยาต บทที่ ๑ วัตตมานา (ปัจจุบันกาล) อ่าน/PDF
2. บทเรียนอาขยาต บทที่ ๒ ปัญจมี อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดวิภัตติอาขยาต บทที่ ๒ ปัญจมี (บังคับ, ขอร้อง, คาดหวัง) อ่าน/PDF
3. บทเรียนอาขยาต บทที่ ๓ สัตตมี อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดวิภัตติอาขยาต บทที่ ๓ สัตตมี (กำหนด, รำพึง, คาดคะเน) อ่าน/PDF
4. บทเรียนอาขยาต บทที่ ๔ ปโรกขา อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดวิภัตติอาขยาต บทที่ ๔ ปโรกขา (อดีตกาลที่กำหนดไม่ได้) อ่าน/PDF
5. บทเรียนอาขยาต บทที่ ๕ หิยัตตนี อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดวิภัตติอาขยาต บทที่ ๕ หิยัตตนี (อดีตกาลที่ล่วงมาเมื่อวานนี้) อ่าน/PDF
6. บทเรียนอาขยาต บทที่ ๖ อัชชัตตนี อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดวิภัตติอาขยาต บทที่ ๖ อัชชัตตนี (อดีตกาลที่ล่วงมาวันนี้) อ่าน/PDF
7. บทเรียนอาขยาต บทที่ ๗ ภวิสสันติ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดวิภัตติอาขยาต บทที่ ๗ ภวิสสันติ (อนาคตกาล) อ่าน/PDF
8. บทเรียนอาขยาต บทที่ ๘ กาลาติปัตติ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดวิภัตติอาขยาต บทที่ ๘ กาลาติปัตติ (การกระทำที่ล่วงมาโดยมิได้กระทำให้สำเร็จ) อ่าน/PDF
     
พิเศษ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๑ วัตตมานาวิภัตติ อ่าน/PDF  
พิเศษ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๒ ปัญจมีวิภัตติ อ่าน/PDF
พิเศษ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๓ สัตตมีวิภัตติ อ่าน/PDF
พิเศษ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๔ ปโรกขาวิภัตติ อ่าน/PDF
พิเศษ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๕ หิยัตตนีวิภัตติ อ่าน/PDF
พิเศษ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๖ อัชชัตตนีวิภัตติ อ่าน/PDF
พิเศษ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๗ ภวิสสันติวิภัตติ อ่าน/PDF
พิเศษ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี วิภัตติอาขยาต บทที่ ๘ กาลาติปัตติวิภัตติ อ่าน/PDF

  • Author: admin
  • Hits: 23819

 


42935245
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7967
22261
30228
42746325
598215
723662
42935245

Your IP: 100.28.0.143
2024-07-22 10:49
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search