3.บาลีไวยากรณ์ (สังขยา) บทที่ 1-8

เรียบเรียง และดำเนินการสอนโดย พม.ธรรมรงค์ ธมฺมภาณี ป.ธ.9

แนะนำให้นักศึกษา ศึกษาแต่ละบทเรียนแล้ว ปริ้นแบบฝึกหัดออกมา แล้วลองฝึกเขียนฝึกทำ แล้วลองตรวจเองดูนะครับ ซึ่งจะทำให้จำได้ และเกิดความเข้าใจยิ่งๆขึ้นไป (ตัวอย่างประโยคจะช่วยให้เข้าใจวิธีการนำไปใช้มากขึ้น ควรเรียนจากผู้ที่เชี่ยวชาญแล้ว)

  1. บทเรียนสังขยา บทที่ ๑ การจัดสังขยาและแจก เอก (๑) อ่าน/PDF  
  สังขยา แบบฝึกหัดที่ ๑ เอก (๑) อ่าน/PDF
2. บทเรียนสังขยา บทที่ ๒ แจก ทฺวิ (๒) อ่าน/PDF  
  สังขยา แบบฝึกหัดที่ ๒ ทฺวิ (๒) อ่าน/PDF
3. บทเรียนสังขยา บทที่ ๓ แจก อุภ (ท้ังสอง) อ่าน/PDF  
  สังขยา แบบฝึกหัดที่ ๓ อุภ (ทั้งสอง) อ่าน/PDF
4. บทเรียนสังขยา บทที่ ๔ แจก ติ (๓) อ่าน/PDF  
  สังขยา แบบฝึกหัดที่ ๔ ติ (๓) อ่าน/PDF
5. บทเรียนสังขยา บทที่ ๕ แจก จตุ (๔) อ่าน/PDF  
  สังขยา แบบฝึกหัดที่ ๕ จตุ (๔) อ่าน/PDF
6. บทเรียนสังขยา บทที่ ๖ แจก ปญฺจ (๕) อ่าน/PDF  
  สังขยา แบบฝึกหัดที่ ๖ ปญฺจ (๕) อ่าน/PDF
7. บทเรียนสังขยา บทที่ ๗ แจก เอกูสวีส (๑๙) อ่าน/PDF  
  สังขยา แบบฝึกหัดที่ ๗ การต่อและการแปลสังขยา อ่าน/PDF
8. บทเรียนสังขยา บทที่ ๘ แจก สต (๑๐๐) อ่าน/PDF  
     
พิเศษ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี การใช้สังขยา บทที่ ๑-๘ อ่าน/PDF  
พิเศษ วิธีการนับนามนามด้วยปกติสังขยา อ่าน/PDF

  • Author: admin
  • Hits: 16027

 


42935695
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8417
22261
30678
42746325
598665
723662
42935695

Your IP: 49.230.61.180
2024-07-22 11:23
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search