2.บาลีไวยากรณ์ (กติปยศัพท์) บทเรียนที่ 1-13

เรียบเรียง และดำเนินการสอนโดย พม.ธรรมรงค์ ธมฺมภาณี ป.ธ.9

แนะนำให้นักศึกษา ศึกษาแต่ละบทเรียนแล้ว ปริ้นแบบฝึกหัดออกมา แล้วลองฝึกเขียนฝึกทำ แล้วลองตรวจเองดูนะครับ ซึ่งจะทำให้จำได้ และเกิดความเข้าใจยิ่งๆขึ้นไป (ตัวอย่างประโยคจะช่วยให้เข้าใจวิธีการนำไปใช้มากขึ้น ควรเรียนจากผู้ที่เชี่ยวชาญแล้ว)

1. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๑ อตฺต (ตน) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๑ อตฺต (ตน) อ่าน/PDF
2. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๒ พฺรหฺม (พรหม) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๒ พฺรหฺม (พรหม) อ่าน/PDF
3. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๓ ราช (พระราชา) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๓ ราช (พระราชา) อ่าน/PDF
4. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๔ มหาราช (พระราชาผู้ใหญ่) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๔ มหาราช (พระราชาผู้ใหญ่) อ่าน/PDF
5. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๕ ภควนฺตุ (พระผู้มีพระภาคเจ้า) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๕ ภควนฺตุ (พระผู้มีพระภาคเจ้า) อ่าน/PDF
6. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๖ อรหนฺต (พระอรหันต์) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๖ อรหนฺต (พระอรหันต์) อ่าน/PDF
7. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๗ ภวนฺต (ผู้เจริญ) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๗ ภวนฺต (ผู้เจริญ) อ่าน/PDF
8. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๘ สตฺถุ (ผู้สอน) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๘ สตฺถุ (ผู้สอน, พระศาสดา) อ่าน/PDF
9. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๙ ปิตุ (พ่อ) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๙ ปิตุ (พ่อ, บิดา) อ่าน/PDF
10. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๑๐ มาตุ (แม่) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๑๐ มาตุ (แม่, มารดา) อ่าน/PDF
11. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๑๑ มน (ใจ) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๑๑ มน (ใจ) อ่าน/PDF
12. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๑๒ กมฺม (กรรม) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๑๒ กมฺม (กรรม) อ่าน/PDF
13. บาลีไวยากรณ์ การแจกกติปยศัพท์ บทที่ ๑๓ โค (โค, วัว) อ่าน/PDF  
  กติปยศัพท์ แบบฝึกหัดที่ ๑๓ โค (โค, วัว) อ่าน/PDF
พิเศษ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี การใช้กติปยศัพท์ ๑๒ ศัพท์ อ่าน/PDF  

  • Author: admin
  • Hits: 16895

 


42936663
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
9385
22261
31646
42746325
599633
723662
42936663

Your IP: 100.28.0.143
2024-07-22 12:11
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search