1.บาลีไวยากรณ์ (นามนาม) บทเรียนที่ 1-20

เรียบเรียง และดำเนินการสอนโดย พม.ธรรมรงค์ ธมฺมภาณี ป.ธ.9

แนะนำให้นักศึกษา ศึกษาแต่ละบทเรียนแล้ว ปริ้นแบบฝึกหัดออกมา แล้วลองฝึกเขียนฝึกทำ แล้วลองตรวจเองดูนะครับ ซึ่งจะทำให้จำได้ และเกิดความเข้าใจยิ่งๆขึ้นไป (ตัวอย่างประโยคจะช่วยให้เข้าใจวิธีการนำไปใช้มากขึ้น ควรเรียนจากผู้ที่เชี่ยวชาญแล้ว)

1. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๑ อักษรในภาษาบาลี อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๑ อักษรในภาษาบาลี อ่าน/PDF  
2. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๒ นามศัพท์ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๒ นามศัพท์ อ่าน/PDF  
3. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๓ องค์ประกอบของนามศัพท์ (ลิงค์-เพศ) อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๓ ลิงค์ อ่าน/PDF  
4. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๔ องค์ประกอบของนามศัพท์ (การันต์-สระที่สุดศัพท์) อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๔ การันต์ อ่าน/PDF  
5. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๕ องค์ประกอบของนามศัพท์ (การก-หน้าที่ของคำนาม) อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๕ การก อ่าน/PDF  
6. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๖ องค์ประกอบของนามศัพท์ (วิภัตติ-การสร้างคำนาม) อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๖ วิภัตติ อ่าน/PDF  
7. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๗ อ การันต์ในปุงลิงค์และการเรียงคำในภาษาบาลี อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๗ การแปลไทยเป็นบาลี (อ การันต์ในปุงลิงค์) อ่าน/PDF  
8. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๘ อ การันต์ในนปุงสกลิงค์ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๘ การแปลไทยเป็นบาลี (อ การันต์ในนปุงสกลิงค์) อ่าน/PDF  
9. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๙ อิ การันต์ในปุงลิงค์ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๙ การแปลไทยเป็นบาลี (อิ การันต์ในปุงลิงค์) อ่าน/PDF  
10. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๑๐ อิ การันต์ในนปุงสกลิงค์ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๑๐ การแปลไทยเป็นบาลี (อิ การันต์ในนปุงสกลิงค์) อ่าน/PDF  
11. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๑๑ อุ การันต์ในปุงลิงค์ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๑๑ การแปลไทยเป็นบาลี (อุ การันต์ในปุงลิงค์) อ่าน/PDF  
12. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๑๒ อุ การันต์ในนปุงสกลิงค์ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๑๒ การแปลไทยเป็นบาลี (อุ การันต์ในนปุงสกลิงค์) อ่าน/PDF  
13. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๑๓ อี การันต์ในปุงลิงค์ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๑๓ การแปลไทยเป็นบาลี (อี การันต์ในปุงลิงค์) อ่าน/PDF  
14. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๑๔ อู การันต์ในปุงลิงค์ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๑๔ การแปลไทยเป็นบาลี (อู การันต์ในปุงลิงค์) อ่าน/PDF  
15. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๑๕ อา การันต์ในอิตถีลิงค์ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๑๕ การแปลไทยเป็นบาลี (อา การันต์ในอิตถีลิงค์) อ่าน/PDF  
16. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๑๖ อิ การันต์ในอิตถีลิงค์ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๑๖ การแปลไทยเป็นบาลี (อิ การันต์ในอิตถีลิงค์) อ่าน/PDF  
17. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๑๗ อี การันต์ในอิตถีลิงค์ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๑๗ การแปลไทยเป็นบาลี (อี การันต์ในอิตถีลิงค์) อ่าน/PDF  
18. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๑๘ อุ การันต์ในอิตถีลิงค์ อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๑๘ การแปลไทยเป็นบาลี (อุ การันต์ในอิตถีลิงค์) อ่าน/PDF  
19. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๑๙ อู การันต์ในอิตถีลิงค์
อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๑๙ การแปลไทยเป็นบาลี (อู การันต์ในอิตถีลิงค์) อ่าน/PDF  
20. บาลีไวยากรณ์ บทเรียนที่ ๒๐ วิธีการแปลคุณนาม อ่าน/PDF  
  แบบฝึกหัดที่ ๒๐ คุณนาม อ่าน/PDF  
พิเศษ ตัวอย่างประโยคภาษาบาลี การใช้นามนาม ๑๓ การันต์ อ่าน/PDF  

  • Author: admin
  • Hits: 70830

 


42935918
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8640
22261
30901
42746325
598888
723662
42935918

Your IP: 100.28.0.143
2024-07-22 11:39
© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search