#
พระศาสดาและสงฆ์สาวก
กังขาเรวต (พระกังขาเรวตเถระ)

กังขาเรวต (พระกังขาเรวตเถระ)

ความสงสัยอย่างหนึ่งอย่างใดในอัตภาพนี้ หรือในอัตภาพอื่น

ในความรู้ของตน หรือในความรู้ของผู้อื่น

บุคคลผู้เพ่งพินิจ มีความเพียร ประพฤติพรหมจรรย์อยู่

ย่อมละความสงสัยเหล่านั้นได้ทั้งหมด ฯ

กาฬุทายี (พระกาฬุทายีเถระ)

กาฬุทายี (พระกาฬุทายีเถระ)

ชาวนา หว่านพืชบ่อย ๆ ฝนตกบ่อย ๆ ชาวนาไถนาบ่อย ๆ แว่น แคว้นสมบูรณ์ด้วยธัญญาหารบ่อย ๆ พวกยาจกเที่ยวขอทานบ่อย ๆ ผู้เป็นทานบดีให้บ่อย ๆ ครั้นให้บ่อย ๆ แล้ว ย่อมเข้าถึงสวรรค์บ่อย ๆ บุรุษผู้มีความเพียร มีปัญญากว้างขวาง เกิดในสกุลใด ย่อมยังสกุลนั้นให้ บริสุทธิ์สะอาดตลอด ๗ ชั่วคน

กุณฑธาน (พระกุณฑธานเถระ)

กุณฑธาน (พระกุณฑธานเถระ)

“เธออย่าได้กล่าวคำหยาบกะใครๆ

ชนเหล่าอื่นถูกเธอว่าแล้ว จะพึงตอบเธอ

เพราะการกล่าวแข่งขันกันให้เกิดทุกข์

อาชญาตอบพึงถูกต้องเธอ

ผิเธออาจยังตนไม่ให้หวั่นไหวได้ ดังกังสดาลที่ถูกจำกัดแล้วไซร้

เธอนั่นย่อมบรรลุพระนิพพาน

การกล่าวแข่งขันกัน ย่อมไม่มีแก่เธอ.”

กุมารกัสสปะสามเณร ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ

กุมารกัสสปะสามเณร ผู้มีผิวพรรณดุจทองคำ

กุมารกัสสปะ เป็นชื่อที่พระเจ้าปเสนทิโกศลที่ทรงรับอุปการะเลี้ยงดูตั้งให้ เพราะมารดาของท่านได้มีศรัทธาออกบวชหลังจากแต่งงานแล้ว และไม่รู้ตัวว่าตั้งครรภ์

กุมารกัสสัปป (พระกุมารกัสสปเถระ)

กุมารกัสสัปป (พระกุมารกัสสปเถระ)

ดูกรภิกษุ

จอมปลวก นั่นเป็นชื่อของกายนี้ อันประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้ง ๔ ซึ่งมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เจริญด้วยข้าวสุกและขนมกุมมาส ไม่เที่ยง ต้องอบรม ต้องนวดฟั้น มีอันทำลายและกระจัดกระจายไปเป็นธรรมดา

[12 3 4 5  >>  

Who's Online

มี 120 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

7117078
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2561
10568
69481
6961501
230714
349808
7117078

Your IP: 66.249.83.200
2019-07-20 07:44
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search