เส้นทางชีวิตอันสดใส ทั้งภายในและภายนอก

หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม

ส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรม ถึงประโยค ๙ และอื่นๆ

ส่งเสริมการศึกษาปริยัติธรรม ถึงประโยค ๙ และอื่นๆ

ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ และเรียนต่อถึงสูงสุด

ส่งเสริมการศึกษาภาษาต่างประเทศ และเรียนต่อถึงสูงสุด

หมู่กุฏิสามเณร

หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย เป็นศาสนสถานในการฝึกอบรมสามเณร ผู้เป็นหน่อเนื้อเชื้อไข ขององค์พระจอมไตร ให้เพียบพร้อมไปด้วย ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ และเทศนา เพื่อเป็นศาสนทายาทที่ดี ที่ชาวโลกรอคอย.
และเป็นเส้นทางชีวิตอันประเสริฐในทางธรรม ซึ่งต่างจากทางโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายในการแข่งขันสารพัดสิ่ง บ้างผิดพลาดไปกับสิ่งล่อลวงต่าง ๆ นานา บ้างผิดบาปอกุศลธรรมมากมาย แต่ภายใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ เป็นชีวิตที่ได้โอกาสในการศึกษาเล่าเรียน และสั่งสมบุญสร้างบารมี..

สามเณรต้นแบบ

คำขวัญ : สามเณรดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา เทศนาแกล้วกล้า ค้นคว้าวิชชาธรรมกาย มุ่งไปสู่เป้าหมาย ถึงที่สุดธรรม
ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ

ฝึกตน ทนหิว บำเพ็ญตบะ

ฝึกฝนอบรมตนเอง ทั้งกาย วาจา และใจ ให้ใสสะอาดบริสุทธิ์.
มีน้ำใจ วินัย เคารพ อดทน

มีน้ำใจ วินัย เคารพ อดทน

ยึดคุณธรรมเป็นหลักใหญ่ ในการหล่อหลอมกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน.
มุ่งทำพระนิพพานให้แจ้ง

มุ่งทำพระนิพพานให้แจ้ง

มีธรรมกายเป็นเป้าหมายของชีวิต โดยปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอเพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์.

กิจวัตรประจำวัน

ของเหล่าสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย
Image
4.30 น. ตื่นจำวัด, ทำภารกิจส่วนตัว
5.30 - 6.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า, ปฏิบัติธรรม, ท่องหนังสือ
6.15 น. ตั้งแถวไปฉันเช้า
6.30 - 7.30 น. ฉันเช้าและรับบุญจัดภาชนะสำหรับอาหารเพล
8.00 - 8.30 น. รับบุญประจำวัน
9.00 - 10.30 น. เรียนนักธรรม, ภาษาต่างประเทศ
11.00 - 12.30 น. ฉันเพล, รับบุญเก็บภาชนะที่ฉันข้าว
13.15 - 13.45 น. ปฏิบัติธรรมภาคบ่าย
14.00 - 16.30 น. เรียนพระบาลี
17.00 - 17.45 น. ฉันปานะ, ทำความสะอาดที่พักอาศัย
17.45 - 18.45 น. ออกกำลังกาย, สรงน้ำ
19.00 - 20.30 น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น, ฟังธรรม
20.30 - 21.30 น. อ่านหนังสือ, ทำการบ้าน, ดู DMC
22.00 - 22.15 น. นั่งสมาธิ, รวมตัวกล่าวคำอธิษฐานจิตก่อนจำวัด
22.30 น. จำวัด

 

โครงการต่าง ๆ

ตัวอย่างโครงการเพื่อหล่อหลอม สร้างคน สร้างคุณค่า สร้างศาสนทายาท มอบไว้เป็นสมบัติพระศาสนาสืบไป

เส้นทางชีวิต

สามเณรเปรียญธรรม

โครงการอบรมสามเณรใหม่

รับสมัครจากทั่วประเทศ บวชอบรมหล่อหลอมร่วมกัน

ปี 1 : สามเณรใหม่

ปี 2-3 : สามเณรนวกะ 2, 3

สามเณรนวกะ 2,​ 3

เมื่อผ่านเกณฑ์สามเณรใหม่แล้ว จึงก้าวไปสู่ นวกะ 2, 3

สามเณรมัชฌิม 1, 2, 3

เมื่อผ่านเกณฑ์นวกะแล้ว ถึงจะเลื่อนเป็นสามเณรประจำ (มัชฌิมและเตรียมบวช)

ปี 4-6 : สามเณรมัชฌิม 1-3

ปี 7-9 : สามเณรเตรียมบวช 1, 2

สามเณรเตรียมบวช 1, 2

เมื่อผ่านเกณฑ์มัชฌิมแล้ว ก็จะเลื่อนเป็นเตรียมบวช เพื่อเตรียมอุปสมบทเป็นพระภิกษุมหาเปรียญธรรมต่อไป

หลักสูตรพัฒนาพระมหาเปรียญธรรม

เมื่อได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว ก็จะได้รับการอบรมภูมินวกะ เพื่อเป็นภิกษุสงฆ์ที่โลกต้องการ

พรรษา 1-5 : อบรมพระนวกะ,พระมหาเปรียญ

ชีวิตสามเณร ผู้ได้โอกาส

เส้นทางชีวิตของผู้มีบุญผู้ได้โอกาส ในการสั่งสมบุญสร้างบารมีเพื่อยกตนและสรรพสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏอันหาเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดไม่ได้ จึงเป็นเส้นทางชีวิตอันประเสริฐที่เปลี่ยมและอุดมไปด้วยคุณค่าอย่างแท้จริง.

ผู้ได้โอกาส

ผู้มีบุญ ผู้ได้โอกาส บวชศึกษาธรรมะของพระจอมไตรตั้งแต่วัยเยาว์.

บวชเรียนบาลี

บวชเรียนบาลี รักษาแก่นแท้พระพุทธศาสนา เพื่อนำพาชาวโลกสู่ที่สุดแห่งธรรม.

ชีวิตสามเณร

เส้นทางชีวิตในการฝึกตนทนหิวบำเพ็ญตบะ ของเหล่าสามเณร.

อุปสมบทอุทิศชีวิต

ยกระดับชีวิต เป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัย เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งสืบไป.

แกลเลอรี่รูปภาพ

ภาพประวัติศาสตร์ชีวิตอันทรงคุณค่า ที่ได้หล่อหลอมบ่มเพราะ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยสืบไป

ต้นแบบในการสร้างบารมี

คุณยายฯจันทร์ ขนนกยูง
ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายคุณยายฯจันทร์ ขนนกยูง
พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย
หลวงพ่อธัมมชโย, ครูไม่ใหญ่พระไชยบูลย์ ธมฺมชโย
พระเผด็จ ทตฺตชีโว
หลวงพ่อทัตตชีโว, ครูไม่เล็กพระเผด็จ ทตฺตชีโว

ทีมบุคลากร

คณะพระอาจารย์ พระพี่เลี้ยง ที่คอยดูแลประคับประคอง ให้กำลังใจสามเณร
พม.เผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม
ผู้ช่วย ผอ. ฝ่ายหมู่กุฏิสามเณรพม.เผด็จศักดิ์ สกฺกธมฺโม
พม.สมปรีดา สุมนชโย
หัวหน้ากองปกครองหล่อหลอมสามเณรพม.สมปรีดา สุมนชโย
พม.ดร.สุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ
รอง ผอ.ฝ่ายหมู่กุฏิสามเณรพม.ดร.สุวิทย์ ธมฺมิกมุนิ
พม.ไพบูณ โสภณชโย
หัวหน้ากองอบรมสามเณรใหม่พม.ไพบูณ โสภณชโย
พม.อำนาจ มหาปรกฺกโม
หัวหน้าสำนักงานเลขาฝ่ายหมู่กฏิพม.อำนาจ มหาปรกฺกโม
พม.บรรพิชิต ปสิทฺธชโย
หัวหน้ากองหน่อแก้วเปรียญธรรมพม.บรรพิชิต ปสิทฺธชโย
พม.ประสงค์ ปารมิญฺชโย
หัวหน้ากองสร้างเสริมประสบการณ์สามเณรพม.ประสงค์ ปารมิญฺชโย
พม.ยุทธศักดิ์ รตนชโย
ฝ่ายประชาสัมพันธ์พม.ยุทธศักดิ์ รตนชโย
Image

คำถาม เกี่ยวกับหมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม วัดพระธรรมกาย.

จะบวชได้ที่ไหน อย่างไร ?
เมื่อจบ ป.๖ ปิดภาคเรียนแล้ว สามารถบวชได้ตามวัด หรือศูนย์สาขาต่าง ๆ ทั่วประเทศ หรือจะมาบวชที่วัดพระธรรมกายก็ได้ แล้วมาสมัครบวชเรียนได้ที่วัดพระธรรมกาย ณ อาคารแก้วดวงบุญช่วงปลายเดือนเมษายนของทุกปี
ศึกษาเล่าเรียนอะไรบ้าง ?
ความเป็นอยู่ เป็นอย่างไร ?
มีการสนับสนุนอย่างไรบ้าง ?
คำปฏิญานตน

คำปฏิญานตน

สามเณรดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  เทศนาแกล้วกล้า  ค้นคว้าวิชชาธรรมกาย  มุ่งไปสู่เป้าหมาย  ถึงที่สุดแห่งธรรม.
วาทะธรรม

วาทะธรรม

เราจะอยู่ร่วมกันฉันท์พี่น้อง  จะประคองกันไปให้ถึงฝัน  เปิดใจกว้างว่าอย่างไรว่าตามกัน  สำนึกมั่นมุ่งเน้นความเป็นทีม  "สุขาสังฆัสสะ สามัคคี ความพร้อมเพียงของหมู่ให้เกิดสุข"
เป้าหมายชีวิต

เป้าหมายชีวิต

ทำพระนิพพานให้แจ้ง  แสวงบุญ  สร้างบารมี
8:00 - 19:00

8:00 - 19:00

เปิดทำการทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์
087-770-0031

087-770-0031

โทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
pm.kantanat

pm.kantanat

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม ติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์

02-831-1360 ถึง 2

ที่อยู่

หมู่กุฏิสามเณรเปรียญธรรม ค่ายจองแชมป์ (อ.แก้วดวงธรรม) 23/2 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

อีเมล

pm.kantanat@gmail.com

© Copyright pariyat.com 2024. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search