บวชเรียนบาลี

รับสมัครสามเณรใหม่
บวชเรียนบาลี รักษา
แก่นแท้พระพุทธศาสนา 
โทร.085-191-0555
หรือ 083-555-1989

ธรรมศึกษา

รับสมัคร นักเรียนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
ติดต่อสอบถาม
โทร.02-831-2223
หรือ 089-438-4017

อภิธรรมศึกษา

รับสมัคร นักเรียนอภิธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
สมัครและสอบถามได้ที่ 
โทร.02-831-2226
หรือ 087-686-8372