ปฏิทินโรงเรียน

ปฏิทินปีการศึกษา 2561-2562

กำหนดสอบ

นักธรรม ธรรมศึกษา และบาลีสนามหลวง

สอบนักธรรมตรี สนามหลวง อีก...

สอบบาลี ป.ธ.6 - ป.ธ.7 อีก...

ตารางเรียน
เริ่มปีการศึกษาใหม่ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

ScheduleSunMonTueWedThuFriSat
9:00 - 10:30ปฏิบัติธรรมนักธรรม || ภาษาต่างประเทศนักธรรม || ภาษาต่างประเทศนักธรรม || ภาษาต่างประเทศนักธรรม || ภาษาต่างประเทศนักธรรม || ภาษาต่างประเทศสอบบาลีประจำสัปดาห์
11:00 - 12:00ฉันเพล
13:00 - 16:30ร่วมงานบุญวิชาพื้นฐาน || บาลีวิชาพื้นฐาน || บาลีวิชาพื้นฐาน || บาลีวิชาพื้นฐาน || บาลีวิชาพื้นฐาน || บาลีพัฒนากุฏิ, โรงเรียน
16:30 - 17:00รับบุญประจำวันรับบุญประจำวันรับบุญประจำวันรับบุญประจำวันรับบุญประจำวัน
18:00-20:00บาลีภาคค่ำบาลีภาคค่ำบาลีภาคค่ำบาลีภาคค่ำบาลีภาคค่ำ

หมายเหตุ   - นักเรียนชั้นนประโยค ป.ธ.๙ ที่ต้องการเข้าเรียนกับสํานักเรียนส่วนกลาง ให้ติดต่อ พม.วิทยา จิตฺตชโย (หัวหน้ากองพระบาลี)  

                        - ช่วงเช้า เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ และช่วงคํ่า เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๒.๐๐ ของทุกวัน พอจ., พพล. ดูแลการอ่านหนังสือที่หมู่กุฏิฯ  

                        - ทุกชั้นบาลี เรียนเวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ทุกวัน

                        - เฉพาะห้องที่ต้องสอบบาลีวันเสาร์ ให้สอบเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๐.๓๐ น.

                        - บาลีภาคค่ำ ป.ย. ๑-๒ และ ป.ธ.๓ เรียนเวลา ๑๘.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ของวันที่เปิดเรียน

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search