บันทึกวิชาแต่งไทยเป็นมคธ ป.ธ.๙ สำนักเรียนส่วนกลาง ปี 2561-2562 (สุกัญญา เจริญวีรกุล บ.ศ.๘ ผู้จดบันทึก)

 

บันทึกวิชาแต่งไทยเป็นมคธ ป.ธ.๙ สำนักเรียนส่วนกลาง ปี 2561-2562

 

 

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฝึกหัด ตาม pdf ด่านล่าง


Loading...

 

ขอขอบคุณ

อาจารย์ประจำวิชา : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙, ราชบัณฑิต)

ผู้จดบันทึก : สุกัญญา เจริญวีรกุล บ.ศ.๘ 

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search