คู่มือ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๙ (โดย พระธรรมวโดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙))

คู่มือ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๙ (โดย พระธรรมวโดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙)) 

ใช้ดูประกอบการแปล อภิธมฺมตฺถวิภาวินีฏีกา (วิชาแปล ป.ธ.๙) มีประโยชน์มากๆ....

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและแบบฝึกหัด ตาม pdf ด่านล่าง


Loading...

  • Author: supanat
  • Hits: 1057

Leave a comment

You are commenting as guest.

© Copyright pariyat.com 2021. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search