การเบิกยืมหนังสือเรียน

การเบิกยืมหนังสือ

การเบิกยืมหนังสือเรียนบาลี,นักธรรม

 

กลุ่มผู้เบิกยืม

 1. นักศึกษาวัดพระธรรมกาย
  • พระประจำ
  • สามเณรประจำ
  • โยมบุคลากรภายในวัด
  • โยมบุคคลทั่วไป
 2. ศูนย์สาขาต่างประเทศ
 3. ศูนย์สาขาภายในประเทศ
 4. ศุนย์อบรมพระธรรมทายาทตามโครงการที่มีจัดให้อบรม
 5. วัดต่างๆ ทั่วประเทศ
 6. สถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ
 7. บุคลากรภายในวัด
 8. บุคคลทั่วไป

 

เงื่อนไขการเบิกหนังสือ

 1. กลุ่มประเภทนักศึกษาวัดพระธรรมกาย การเบิกครั้งแรก ผู้เบิกสามารถเบิกหนังสือได้ตามจำนวนปกติตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้เบิกได้ แต่ถ้ากรณี ต้องการเบิกหนังสือที่เคยเบิกแล้ว ผู้เบิกจะต้องจ่ายค่าหนังสือตามราคาของหนังสือเล่มนั้น
 2. พระประจำ จะเบิกหนังสือเรียนเปรียญธรรม 1-2 ได้จะต้องผ่านพระนวกะ2 เพราะถ้ายังไม่ผ่านพระนวกะ2 ทางส่วนกลางจัดสอบยังไม่อนุญาตให้สอบได้
 3. ศูนย์สาขาต่างประเทศ สามารถเบิกหนังสือได้เฉพาะคู่มือเตรียมสอบรวมเล่มชั้นธรรมศึกษาและชั้นนักธรรม และต้องมีจดหมายแนบเบิกด้วย
 4. ศูนย์สาขาภายในประเทศ สามารถเบิกหนังสือได้ตามชุดชั้นเรียนทุกประเภท ก่อนเบิกจะมีผู้ประสานงานภายในประเทศประสานงานขอยอดจำนวนที่ต้องการเบิก
 5. ศูนย์อบรมพระธรรมทายาทตามโครงการอบรมต่างๆ เช่น รุ่นเข้าพรรษา
  • เบิกหนังสือสำหรับพระธรรมทายาท สามารถเบิกได้เฉพาะคู่มือเตรียมสอบรวมเล่มชั้นนักธรรม
  • เบิกหนังสือสำหรับหัวหน้าศูนย์และพระพี่เลี้ยง สามารถเบิกได้ตามจำนวนชุดชั้นเรียนนั้นๆ ถ้าหัวหน้าศูนย์และพระพี่เลี้ยงอยู่ในกลุ่มประเภทนักศึกษาวัดพระธรรมกาย ก็เบิกหนังสือเข้าระบบของโรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดพระธรรมกาย
 6. วัดต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถเบิกหนังสือได้เฉพาะคู่มือบาลีไวยากรณ์ และต้องมีจดหมายแนบเบิกด้วย
 7. สถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ สามารถเบิกหนังสือได้เฉพาะคู่มือเตรียมสอบรวมเล่มชั้นธรรมศึกษา และต้องมีจดหมายแนบการเบิกด้วย
 8. บุคลากรภายในวัดและบุคคลทั่วไป สามารถเบิกหนังสือได้ตามรายการที่ต้องการเบิกแต่เบิกเป็นชุดชั้นเรียนไม่ได้ และต้องแจ้งหมายเหตุการเบิกในการนำไปใช้งาน

 

การทำหนังสือขอเบิกหนังสือบาลีไวยากรณ์

image1

ตัวอย่างซอง

 

 

image2

ตัวอย่างหนังสือ

 

 

ข้อมูลติดต่อ

 

โทร.081-309-4378
e-mail. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ที่มา แผนกพัฒนาสื่อบาลี,นักธรรม

 

995970
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
6136
7656
18826
924569
129020
187325
995970

Your IP: 54.224.155.169
2017-10-17 16:31

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02-831-1000 ต่อ 2222
e-mail : dkphrapariyat@gmail.com

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

บันทึก

Pariyat Facebook

Search