บุคคลสำคัญยุคพุทธกาล

#
บุคคลสำคัญยุคพุทธกาล
บัณฑิตสามเณร

บัณฑิตสามเณร

บวชตอนอายุได้ ๗ ขวบ สามารถสำเร็จอรหันต์ในวันที่ ๘ ของการบวช

พระพุทธเจ้า ตอนที่ 1

พระพุทธเจ้า ตอนที่ 1

เทวดาหมื่นจักรวาลทูลอันเชิญพระบรมโพธิสัตว์ที่เสวยพระชาติเป็นท้าวสันตดุสิตให้ลงมาจุติยังโลกมนุษย์เพื่อตรัสรู้ธรรม จนถึงช่วงก่อนที่เจ้าชายสิทธัตถะจะตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้า ตอนที่ 2

พระพุทธเจ้า ตอนที่ 2

พระโพธิสัตว์จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยจะได้แสดงถึงการบำเพ็ญเพียรที่ทำให้พระองค์ได้ ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และบทบาทของพระองค์ที่ทำหน้าที่เป็นครูของโลก

พระพุทธเจ้า ตอนที่ 3

พระพุทธเจ้า ตอนที่ 3

พระวรกายอันประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษของพระองค์ที่ได้ใช้ในการทำหน้าที่สั่งสอนสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นกำลังดับขันธ์ลง แต่กายธรรมอันใสพิสุทธิ์กำลังดำเนินกลับสู่ดินแดนอันเกษม คือ พระนิพพาน

ภัททิยะเถระ

ภัททิยะเถระ

พระภัททิยะเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ และพระอสีติมหาสาวก ในตอนปฐมโพธิกาลได้ช่วยเป็นกำลัง ประกาศพระศาสนาในที่ต่างๆ

[12 3  >>  

บันทึก การเข้าชมเว็บไซต์

Today2555
Yesterday2965
This week8515
This month57812
Total1840453

Visitor Info

  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

14
Online

2019-02-20
© Copyright pariyat.com 2019. by กองทะเบียนและสารสนเทศ

Search