0
วีดีโอทั้งหมด
0
สมาชิกทั้งหมด
0
ไฟล์ดาวน์โหลด
0
ครูที่ดีที่สุด

โรงเรียนพระปริยัติธรรม

ที่อยู่ : 23/2 หมู่ 7 วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์: 02-831-1000 ต่อ 2222
Fax: 02-831-1000 ต่อ 2227

Pariyat Facebook