หน่อแก้วเปรียญธรรม

บวชเรียนศึกษาธรรมวินัยยึดมั่นพระรัตนตรัยไปสู่ทางนิพพาน
ติดต่อสอบถามได้ที่
โทร.087-522-7668
หรือ 083-299-2881

ธรรมศึกษา

รับสมัคร นักเรียนธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
ติดต่อสอบถาม
โทร.02-831-2223
หรือ 089-438-4017

อภิธรรมศึกษา

รับสมัคร นักเรียนอภิธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
สมัครและสอบถามได้ที่ 
โทร.02-831-2226
หรือ 087-686-8372

กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง

เขียนโดย mahakaew on .

กำหนดวันสอบบาลีสนามหลวง ปี 2557

การสอบบาลี ครั้งที่ 1 (ครั้งแรก)

ประโยค ป.ธ.6,7
วันขึ้น 2,3 ค่ำ เดือน 3     วันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557
ประโยค ป.ธ.8,9
วันขึ้น 4,5,6 ค่ำ เดือน 3   วันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2557

การสอบบาลี ครั้งที่ 1 (ครั้งหลัง)

ประโยค 1-2
วันแรม 10,11 ค่ำ เดือน 3      วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557
ประโยค ป.ธ.3
วันแรม 10,11,12 ค่ำ เดือน 3  วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2557
ประโยค ป.ธ.4,5
วันแรม 10,11 ค่ำ เดือน 3       วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2557
วันตรวจข้อสอบ ครั้งที่ 1
วันแรม 2-6 ค่ำ เดือน 4          วันที่ 17-21 กุมภาพันธ์ 2557

การสอบบาลี ครั้งที่ 2 (สอบซ่อม)

ประโยค 1-2
วันแรม 10,11 ค่ำ เดือน 5       วันที่ 24-25 เมษายน 2557
ประโยค ป.ธ.3
วันแรม 10,11,12 ค่ำ เดือน 5   วันที่ 24-26 เมษายน 2557
ประโยค ป.ธ.4,5
วันแรม 10,11 ค่ำ เดือน 5        วันที่ 24-25 เมษายน 2557
วันตรวจข้อสอบ ครั้งที่ 2
วันขึ้น 10-12 ค่ำ เดือน 6         วันที่ 8-10 พฤษภาคม 2557

กำหนดส่งบัญชี ศ.2 (บัญชีเข้าสอบบาลีสนามหลวง) ปี 2557

  • สำนักเรียนส่วนกลาง ส่งกองบาลีฯ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556
  • คณะจังหวัดส่งเจ้าคณะภาค ก่อนวันที่ 17 ธันวาคม 2556
  • เจ้าคณะภาคส่งกองบาลีฯ ก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อมูล จากเว็บแม่กองบาลีสนามหลวง